HİZMETLERİMİZ

 

ŞİRKET-ŞUBE PROSEDÜRLERİ

• Türkiye'de Yabancı Yatırımlar
• Şirket Kuruluşları
• Şube Kuruluşları
• Ticaret Sicil İşlemleri
• Şirketlerin Birleşme, Devir, Tasfiye İşleri
• Şirket Ana Sözleşme Değişiklikleri
• Sermaye Hisse Devirleri
• Sermaye Artırımı
• Şirket Nevi Değişimi
• Genel Kurul Toplantı İşlemleri

İRTİBAT BÜROSU PROSEDÜRLERİ

• İrtibat Bürosu Kuruluşu
• Ünvan, Temsilci, Adres Değişikliği
• Hazine Müsteşarlığı'ndan Süre Uzatımı

YABANCI PERSONEL

• Yabancı Personel İçin Çalışma ve İkamet İzinlerinin Alınması
• Çalışma ve İkamet İzinleri Süre Uzatım İşlemleri
• Yabancı Personel Ev Eşyaları Geçici İthalatı İçin Gümrük İzni

MUHASEBE, DEFTER TUTMA, VERGİ BEYANNAMELERİ VE SİGORTA BİLDİRGELERİ

• Şirketlerin Muhasebe Sistemlerinin Kurulması ve Organizasyonu
• ERP ve MIS Uygulamaları
• Defter Tutma
• Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması ve Beyanı
• Sosyal Sigorta Bildirimlerinin Hazırlanması ve Beyanı
• Personel Prosedürleri (İşe Giriş, İşten Çıkış vs.)
• Bordroların Hazırlanması
• Hazine Müsteşarlığı'na Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması (Yabancı Yatırımlar İçin)
• Vergi İade İşlemleri
• Vergi Muafiyetleri
• Dönemsel Raporlama

DANIŞMANLIK VE DENETİM

• Danışmanlık konuları :


- Türkiye'de Vergilendirme (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Vergi Usulleri, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi vb.)
- İş Kanunu (Kıdem Tazminatı, İhbar Süreleri, Yıllık İzinler, Personel İşe Giriş ve Çıkışları, Fazla Mesai Çalışması vb.)
- Sosyal Güvenlik Mevzuatı
- Doğrudan Yabancı Yatırımlar
- Türkiye ve Diğer Ülkeler Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
- Türkiye ve Diğer Ülkeler Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmaları
- Ticaret Kanunu
- Serbest Bölgeler Mevzuatı


• Denetleme

Uzmanlık Alanı :

 • Direk Yabancı Yatırımlar Kanunu
 • Ticaret Kanunu
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
 • Türkiye ve Diğer Ülkerler Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
 • Türkiye ve Diğer Ülkeler Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmaları
 • İş Kanunu
 • Sosyal Güvenlik Kanunu
 • Vergi Usul Kanunu
 • Gelir Vergisi Kanunu
 • Kurumlar Vergisi Kanunu
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Damga Vergisi Kanunu
 • Özel İletişim Vergisi Kanunu
 • Bankacılık ve Finansman Kanunu
 • Emlak Vergisi Kanunu
 • Belediyeler Hukuku
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı

İşlemler :

 • Şirket, şube ve irtibat bürosu kurulışları
 • Şirket ticaret sicil işlemleri
 • Şirket Ana Sözleşme Değişiklikleri
 • Şirket birleşme, devir, tasfiye işlemleri
 • Sermaye artırma, azaltma işlemleri
 • Sermaye hisse devirleri
 • Genel kurul toplantı işlemleri
 • Franchising (isim hakkı kullandırma)
 • Yabancıların çalışma ve ikamet izinleri
 • Yabancı çalışanlarla ilgili gümrük izinleri
 • Defter tutma ve finansal raporlama
 • ERP ve MIS uygulama
 • Denetim
 • Bütçe Hazırlama
 • Vergi danışmanlık hizmetleri
 • Vergi beyannameleri
 • Vergi iade işlemleri
 • Vergi muafiyeti başvuruları
 • Vergi teşvikleri
 • Transfer fiyatlandırma
 • Banka teminat mektupları
 • Kira anlaşmaları, kredi anlaşmaları
 • Bordro hazırlama
 • Personel işlemleri (personel işe giriş ve çıkışları, işçi ve işveren hakları, iş sözleşmeleri, sosyal güvenlik vb.)
 • Kamu ihale işlerinde asgari işçilik
 • Belediye prosedürleri