Bülent BALTACIOĞLU
(S.M. Mali Müşavir)

Üyelik : Ankara Mali Müşavirler Odası– Üye No. : 7584

Bilkent Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. BB Mali Müşavirlik Bürosu'na 1996 yılında katılmış, mesleki sınavları vererek 2001 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına hak kazanmıştır. Bu meslekteki 21 yıllık deneyimi ile uluslararası ve yerel firmalara hizmet vermektedir. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.

Uzmanlık Alanı :

 • Vergi Usul Kanunu
 • Gelir Vergisi Kanunu
 • Kurumlar Vergisi Kanunu
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Damga Vergisi Kanunu
 • Direkt Yabancı Yatırımlar Kanunu
 • Ticaret Kanunu
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
 • Türkiye ve Diğer Ülkerler Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
 • Türkiye ve Diğer Ülkeler Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmaları
 • İş Kanunu
 • Sosyal Güvenlik Kanunu
 • Özel İletişim Vergisi Kanunu
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı

Bazı Makaleleri:

 • Türkiye'deki Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları
 • Almanya ve Türkiye Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Ücret Gelirleri Açısından İncelenmesi
 • Bakü-Tiflis-Ceyhan Boruhattı Projesinde Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nda Vergi Hükümleri
 • Kamu İhalelerinde Yeterlilik Kriterleri
 • Kamu İhale İşlerinde Asgari İşçilik Gereksinimleri Hakkında Mevzuat
 • Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Uygulamaları
 • Türkiye'de Adi Ortaklıklar, İş Ortaklıkları (Joint Ventures) ve Konsorsiyumlar
 • Milli Güvenlik projelerinde KDV Muafiyetleri
 • Öz Sermaye Azalmaları Hakkında Ticari Kanun Hükümleri
 • Şirket Birleştirme İşlemleri
 • Türkiye'deki Ticari Şirketler ile İrtibat Bürolarının Karşılaştırılması, Yükümlülükleri İle Tüm Açılardan İncelenmesi
 • Yabancı Firmalara Yapılan Ödemelerde Vergi Stopaj Uygulamaları
 • Türkiye'de Yabancıların Çalışma ve İkamet İzinleri İle İlgili Mevzuat ve Uygulama
 • Türkiye'de Çalışan Yabancıların Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Durumları
 • İtalya ile Türkiye Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Ticari Kazançlar, Serbest Meslek Kazançları ve Ücret Gelirleri Açısından Değerlendirilmesi
 • İspanya ile Türkiye Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Ticari Kazançlar, Serbest Meslek Kazançları ve Ücret Gelirleri Açısından Değerlendirilmesi
 • Vergi Usul Kanunu'nun Fatura ve Gider Pusulası Hakkındaki Hükümleri
 • İrtibat Bürosu Personelinin Maaş Gelirlerinde Vergi Muafiyeti
 • Personel Yıllık İzinleri, Dökümantasyonu ve Zamanaşımı
 • Türkiye'deki İrtibat Bürolarında Maaş Değerlendirmeleri
 • Personel İstihdam İşlemleri İle İlgili Muhtelif Yazılar

 

Fatih GÜZEL
(Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)

Anadolu Üniversitesi - İşletme Fakültesi (2004).
Deneyim : 28 yıl


Uzmanlık Alanı :

 • İş Kanunu
 • Sosyal Güvenlik Kanunu
 • Vergi usul Kanunu
 • Gelir Vergisi Kanunu
 • Kurumlar Vergisi Kanunu
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Damga Vergisi Kanunu
 • Kooperatifler Kanunu

Şeyda YILMAZ ŞEÇKİNER
(Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)

Hacettepe Üniversitesi Muhasebe Bölümü Mezunu (2004) Anadolu Üniversitei İşletme Fakültesi Mezunu (2007).
Tecrübe : 6 yıl


Uzmanlık Alanı :

 • İş Kanunu
 • Sosyal Güvenlik Kanunu
 • Vergi usul Kanunu
 • Gelir Vergisi Kanunu
 • Kurumlar Vergisi Kanunu
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Damga Vergisi Kanunu
 • Dernekler Kanunu

Songül ÇELTİKÇİ
(Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)

Tecrübe : 6 yıl

Uzmanlık Alanı :

 • İş Kanunu
 • Sosyal Güvenlik Kanunu
 • Vergi usul Kanunu
 • Gelir Vergisi Kanunu
 • Kurumlar Vergisi Kanunu
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Damga Vergisi Kanunu
 • Ticaret Kanunu

Ramazan GÜMÜŞ
(Muhasebe Görevlisi)

Tecrübe : 15 yıl

 

Halil ERŞEN
(Ofis Görevlisi)

Tecrübe : 1 yıl